Kredytobiorcy przeciwko bankom!

Jak odzyskać składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jeszcze kilka lat temu Banki, które udzielały kredytów na zakup nieruchomości, często uzależniały udzielenie kredytu od konieczności wykupienia przez Klienta tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pierwsza składka za takie ubezpieczenie była z reguły pobierana z kwoty udzielanego kredytu na zakup nieruchomości.W przypadku kredytów walutowych, często okazywało się, że na skutek gwałtownej zmiany kursu waluty (co dotyczy głównie kursu franka szwajcarskiego), kwota kredytu zwiększyła się, a wartość nieruchomości w najlepszym wypadku pozostawała na tym samym poziomie. Banki uznały, że w takiej sytuacji istnieje podstawa do pobierania od Klientów składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego za kolejne okresy.Praktyka pobierania przez Banki od Klientów składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego budzi poważne wątpliwości w praktyce. Dlatego warto już dziś żądać zwrotu pobranych przez Bank składek za to ubezpieczenie. Nie można mylić ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z innymi ubezpieczeniami Przy okazji zawierania umowy kredytu na zakup nieruchomości, Banki oferowały Klientom różne ubezpieczenia, m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy itp. Możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu wpłaconych składek dotyczy wyłącznie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (nie dotyczy innych ubezpieczeń) Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy w związku z zawarciem umowy kredytu została pobrana od Państwa składka za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i jaka była łączna wysokość pobranych składek, kiedy konkretnie zostały pobrane te składki za ubezpieczenie i w jakiej wysokości- warto wybrać się do Banku, aby to ustalić, a jeszcze lepiej - poprosić Bank o wydanie zaświadczenia, które to potwierdzi. Dlaczego warto się pospieszyć? Roszczenie o zwrot zapłaconych składek za ubezpieczenia niskiego wkładu własnego ulega przedawnieniu. Obecnie okres przedawnienia wynosi 10 lat, ale w najbliższym czasie planowane jest skrócenie okresu przedawnienia do lat 6. Oznacza, to, że jeśli zapłacili Państwo pierwszą składkę za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 10 lat temu, to już dziś nie możecie skutecznie dochodzić przed Sądem pobranej przez Bank pierwszej składki za ubezpieczenie. Nadal możliwe jest jednak żądanie zwrotu sumy składek za to ubezpieczenie pobranych później np. 7 lat temu- do dnia dzisiejszego. Po skróceniu okresu przedawnienia do lat 6, stracicie Państwo możliwość dochodzenia zwrotu sumy wpłaconych składek za kolejne okresy.

Jak najtaniej i najszybciej rozpocząć walkę z Bankiem o zwrot pobranych składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Pierwszym krokiem powinno być wysłanie wezwania do Banku o zwrot nienależnie pobranych składek. Postanowiliśmy pomóc Państwu w tym zakresie- poniżej znajduje się wzór wezwania do Banku. Nasz wzór ma charakter uniwersalny- takie wezwanie do zapłaty można wysłać listem poleconym do każdego Banku, który pobrał od Państwa składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Często takie umowy były zawierane z kredytobiorcami małżonkami lub innymi współkredytobiorcami- dlatego zaznaczyliśmy szarym tłem te miejsca, które będą musieli Państwo zmienić wybierając właściwy wariant. Dodatkowe instrukcje dotyczące szablonu wezwania do zwrotu wpłaconych składek:

  • wszystkie miejsca wykropkowane należy przed wydrukowaniem uzupełnić,
  • instrukcje napisane kursywą (pochyłym drukiem) należy usunąć po uzupełnieniu wykropkowanych miejsc,
  • w miejscach zaznaczonych szarym tłem należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji (usunąć niepotrzebne słowa)- w ostatecznej wersji pisma należy też usunąć szare tło
  • Ważne:Pismo powinno zostać w miarę możliwości podpisane przez wszystkich Kredytobiorców (czytelnie należy napisać imię i nazwisko oraz złożyć własnoręczny podpis),
  • Wezwanie należy wysłać do Banku listem poleconym – najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Co zrobić, gdy Bank odmówi zwrotu pobranych składek za ubezpieczenie?

Jeśli Bank nie zwróci Państwu dobrowolnie pobranych składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w terminie miesiąca od daty wysłania przez Państwa wezwania lub jeśli Bank prześle Państwu pismo informujące o odmowie zwrotu wpłaconych składek, gotowi jesteśmy pomóc Państwu w dalszym postępowaniu. Nasi prawnicy pomogą Państwu w odzyskaniu pobranych przez Banki składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jeśli zdecydują się Państwo na powierzenie nam prowadzenia sprawy, prosimy o kontakt na adres e-mail:
biuro@frankowiec.pl

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo bezpłatny szablon do pierwszej batalii z bankiem.Poniżej zbieramy dane, gdzie dla największych grup przygotujemy kolejne materiały w pierwszej kolejnościNeed assistance with this form?

Masz kredyt w CHF?
Sprawdź jak wygrać z bankiem

Dasz radę! Sprawdź darmowe szablony do walki z bankiem