Pomoc frankowca-przydatne artykuły

24-09-2019
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest to Trybunał działający w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej, który stoi on na straży jednolitej wykładni prawa na terenie całej Unii Europejskiej oraz orzeka w sprawach dotyczących przestrzegania prawa przez państwa i instytucji Unii Europejskiej.
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrując sprawę dotyczącą kredytu frankowego (indeksowanego) skorzystał ze swojego uprawnienia i wysłał do Trybunału pytania prawne, dotyczące tego, jak należy orzekać w sprawach kredytów frankowych indeksowanych. Sąd Okręgowy zapytał TSUE m.in (http://m.in/) o to, czy:
  • mimo nieuczciwego charakteru można utrzymać umowę kredytu z tym warunkiem nieuczciwym, jeżeli obiektywnie będzie to korzystne dla konsumenta w chwili rozstrzygnięcia sporu?
  • usunięcie nieuczciwego warunku z umowy kredytu może prowadzić do skutku takiego, że umowa będzie miała kształt sprzeczny z zamiarem stron przy jej podpisaniu, w sytuacji gdy postanowienia określające główne świadczenie konsumenta były nierozerwalnie związane z usuniętym nieuczciwym postanowieniem umownym?

Do pytań tych odniósł się już Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w maju 2019 r. wydał pozytywną dla kredytobiorców opinię. Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że jest możliwość zastąpienia niedozwolonej klauzuli umownej inną, ale tylko w przypadku, gdy unieważnienie całej umowy kredytu skutkować będzie wyjątkowo niekorzystnymi dla konsumenta konsekwencjami – na taką zamianę konsument musi wyrazić zgodę.

Wprawdzie Trybunał nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie pytań Sądu Okręgowego w Warszawie, ale jeżeli nawet wyda rozstrzygnięcie korzystne dla osób posiadających kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, to nie spowoduje to automatycznego przewalutowania wszystkich takich umów kredytu. Orzeczenie TSUE będzie miało istotny wpływ na wyroki wydawane w przyszłości przez Sądy w Polsce, które z pewnością będą powoływać się na treść tego orzeczenia w wyrokach dotyczących frankowców.

www.frankowiec.pl

Więcej artykułów? Proszę bardzo.

O bagatelnych skutkach kredytu we frankach nie trzeba wiele mówić. Osoby, które wiele lat temu zdecydowały się na hipotekę w CHF, do dziś żałują swojej...

więcej

Pomoc dla frankowiczów polega w dużej mierze na walce z bankiem, ale nie tylko. Tego typu rozwiązanie jak się okazuje może być bardzo skuteczne w drodze do...

więcej

Jednym z najpoważniejszych problemów oraz wyzwań z jakimi poradzić sobie musi szeroko rozumiany mechanizm gospodarczo-finansowy naszego kraju jest uporanie...

więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest to Trybunał działający w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii...

więcej

Przedawnienie roszczenia, polega na tym, że po upływie określonego czasu, dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, a wierzyciel nie może skutecznie...

więcej

Temat kredytów frankowych w ostatnich latach stawał się popularny w mediach z różnych przyczyn. Od ponad 10 lat, powodem takiego zwiększonego zainteresowania...

więcej

Dlaczego najtrudniej jest wykonać pierwszy krok ❓ Często frankowcy nie podejmują walki z bankami, gdyż obawiają się wysokich kosztów związanych z...

więcej

Kredyty CHF Obecnie jednym z najgorętszych tematów z dziedziny szeroko pojętych finansów, ekonomii i bankowości, które zajmują Polaków jest kwestia dotycząca...

więcej

JAK ODZYSKAĆ SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO ? Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Jeszcze kilka lat temu Banki, które udzielały...

więcej

Masz kredyt w CHF?
Wygraj z bankiem

Kup nasz Poradnik Dasz radę!