Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - Frankowicze

Jeszcze kilka lat temu banki, które udzielały kredytów na zakup nieruchomości, często uzależniały udzielenie kredytu od konieczności wykupienia przez Klienta tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pierwsza składka za takie ubezpieczenie była z reguły pobierana z kwoty udzielanego kredytu na zakup nieruchomości.
W przypadku kredytów walutowych, często okazywało się, że na skutek gwałtownej zmiany kursu waluty (co dotyczy głównie kursu franka szwajcarskiego), kwota kredytu zwiększyła się, a wartość nieruchomości w najlepszym wypadku pozostawała na tym samym poziomie. Banki uznały, że w takiej sytuacji istnieje podstawa do pobierania od Klientów składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego za kolejne okresy.

Praktyka pobierania przez Banki od Klientów składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego budzi poważne wątpliwości w praktyce. Dlatego warto już dziś żądać zwrotu pobranych przez bank składek za to ubezpieczenie. Nie można mylić ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z innymi ubezpieczeniami. Przy okazji zawierania umowy kredytu na zakup nieruchomości, Banki oferowały Klientom różne ubezpieczenia, m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy itp. Możliwość skutecznego dochodzenia zwrotu wpłaconych składek dotyczy wyłącznie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (nie dotyczy innych ubezpieczeń)

Bądź świadomym frankowiczem- zacznij walczyć z bankiem o zwrot pobranych składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

 

Określ o ile możesz walczyć.

Jeżeli zamierzasz żądać od banku zwrotu składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, powinieneś zliczyć sumę pobranych/opłaconych składek za to ubezpieczenie za okres ostatnich 10 lat.  Z reguły umowy z bankami przewidywały w takich przypadkach płatność pierwszej składki za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy zawarciu umowy kredytu, a następne składki miały być pobierane co 3 lata. W takim przypadku wystarczy odnaleźć w historii rachunku bankowego lub w dokumentach informacje na temat wysokości pobranych 3 ostatnich składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i zażądać zwrotu takiej kwoty.